2013. július 8., hétfő

Egyszerűsített foglalkoztatás 2. - 2010. évi LXXV. törvény

A bejegyzés 1. része itt olvasható. 

A munkavállaló részére járó díjazás 

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén a 87%-a jár.

A filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi jövedelme nem haladhatja meg a 12 ezer forintot.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett munkabér 100%-át kell tekinteni.

Járulék és közteherfizetési kötelezettség (1995. évi CXVII. törvény (Szja-tv), valamint az 1997. évi LXXX. Törvény (Tbj.) 

A személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségek az egyszerűsített foglalkoztatás esetén:
 • Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén naptári naponként 500 forint 
 • Alkalmi munka esetén naptári naponként 1000 forint 
 • Filmipari statiszta munka esetén naptári naponként 3000 forint 
A fent nevesített közteher megfizetése esetén a munkáltató, valamint a munkavállaló az alábbi járulék és egyéb közteher fizetése alól mentesül:
 • Munkáltatóként: szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, Szja adóelőleg-levonási kötelezettség 
 • Munkavállalóként: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék, egészségügyi hozzájárulás, Szja előleg 
 Amennyiben a munkavállaló a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, vagy a Magyarország által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján másik tagállamban, illetve egyezményben részes másik államban biztosított és erről igazolással rendelkezik, a munkáltató közterhet nem fizet.

Ellátásra való jogosultság 

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánszemély nem biztosított, vagyis társadalombiztosítási ellátásokra csak korlátozottan jogosult. Jogosult nyugellátási, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint a társadalombiztosítási rendszeren kívül álláskeresési ellátásra.

Az egyszerűsített foglalkoztatás nem teremti meg az egészségügyi szolgáltatási jogosultságot, ezért a magánszemély havi 6660 forint (napi 222 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni.

A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2740 forint/nap.

Az a természetes személy, aki más tagállamban biztosított (Magyarországon nem fizetnek utána közterhet), ellátási jogosultságot nem szerez.

Bevallás és a közteher megfizetése

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét a 08-as bevalláson, az ügyfélkapu segítségével teljesíti.

Azok a munkáltatók, akik nem kötelezettek az elektronikus bevallásra, papír alapon 1308E jelű nyomtatványom havonta a tárgyhót követő hó 12-ig teljesíti a bevallási kötelezettségét.

A közteherfizetési kötelezettséget szintén a tárgyhót követő hó 12-ig kell teljesíteni.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő bevételről a magánszemélynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, kivéve, ha a bevétele meghaladja az e foglalkoztatás naptári napjainak a száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napibérként meghatározott összegének a szorzatát.

A mentesített keretösszeg feletti jövedelemről adóbevallási kötelezettség terheli a magányszemélyt.

A filmipari statisztákra vonatkozóan a törvény úgy rendelkezik, hogy az alkalmi munkából származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítani és bevallást benyújtania.

A foglalkoztatással összefüggő szankciók 

Amennyiben a munkáltató a meghatározott létszám- kereseti, illetve időkorlát túllépésével létesít (tart fenn) egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkaviszonyt, attól a naptól, hogy a feltételek nem teljesülnek, a munkaviszonnyal összefüggésben az Szja-tv., a Tbj., és a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó rendelkezéseket köteles alkalmazni.

Az a munkáltató, aki 300 ezer forintot, vagy azt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel (szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, EHO, rehabilitációs hozzájárulás, Szja), az egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását nem egyenlíti ki.

Önadózó 2013/07-08

2 megjegyzés:

 1. Nem hiszem hogy jó helyen teszem fel a kérdést de megpróbálom. Találtam egy oldalt ahol könyvelő képzés van. könyvelő tanfolyam Érdemes beiratkozni az alapismeretekért?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Tisztelt Uram!
   Nem tudom, hogy milyen célból szeretne könyvelési alapismereteket szerezni. Amennyiben vállalkozni szeretne (nem könyvelőként), nem a mérlegképes könyvelői képzést kell választania. Amennyiben könyvelőként szeretne vállalkozni, a mérlegképes képzés szükséges, de nem ez az első lépés.
   Kérem írjon nekem emailt (posalivia.piroska@upcmail.hu), mert leendő vállalkozóknak mi is tartunk alapfokú vállalkozási ismeretekről előadást. Várom jelentkezését. Tisztelettel Pósa Lívia

   Törlés