2016. szeptember 6., kedd

2017-es várható adótörvény változások - KATA, KIVAMost még nagyon távolinak tűnik a 2017-es esztendő, de törvényalkotóink már tavasszal tárgyalták a jövő évre vonatkozó adótörvények módosítást, ezért érdemes átnézni, hogy mire készüljünk a jövő évet érintően.


KATA


A KATA-s vállalkozóknak jelenleg is a ténylegesen befolyt bevétel után kell adózni, tekintettel a pénzforgalmi szemléletre.
Ez nem változik jövőre sem, viszont a törvény pontosított rendelkezése alapján, azok a bevételek, amelyek a KATA adóalanyiság megszűnéséig pénzügyileg nem teljesültek, az adóalanyiság megszűnésének napjával teljesült bevételnek tekintendők.

2017. januárjától a KATA-s bevételek közül kikerül a költségek fedezetére, vagy fejlesztési célra folyósított támogatás befolyt összege. Átmeneti rendelkezés értelmében ezt a szabályt 2014-től visszamenőlegesen lehet alkalmazni.

Egyéb kedvező változás, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató kisadózónak nem kell megfizetnie a tételes adót azokra a hónapokra, amikor keresőképtelen. Ezekben az esetekben sem szabad elfelejteni, hogy a változás bejelentő lapon a NAV részére ezt a tényt be kell jelenteni!


KIVA


A KIVA módosítás alapján az adóalanyiságot az az adózó választhatja, akinél az átlagos statisztikai létszám az adóévet megelőző évben várhatóan nem haladja meg az 50 főt. (Jelenleg ez 25 fő) A többi feltétel nem változik.
Az adóalanyiság akkor szűnik meg, ha az átlagos statisztikai létszám meghaladja a 100 főt.

A személyi jellegű kifizetések figyelembe vételénél új szabályozás, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó járulék alapja nem képez KIVA adóalapot.

2017-től bevezetésre kerül egy új fogalom, a pénztár mentesített értéke. Amíg a pénztár a mentesített érték alatt marad, nem befolyásolja az adóalapot.

A mentesített érték a tárgyévi összes bevétel 5%-a, de legalább 1 millió forint.

A KIVA alapja főszabályként nem lehet kevesebb, mint a személyi jellegű ráfordítások összege. A Katv. 20 § (3-5) bekezdése alapján megállapított negatív egyenleg elhatárolt veszteség lesz, mely csökkenti a következő években a törvény ugyanezen pontja alapján a pozitív egyenleget.

2017-től az adóalap is jelentősen megváltozik.
A módosított szabályok szerint a kisvállalati adó alapja a jóváhagyott osztalék és a tőkeműveletek eredménye, valamint egyes további módosító tételek egyenlege, növelve a személyi jellegű kifizetésekkel, de legalább a személyi jellegű kifizetések összege.A 2017-es cafetéria változásokról itt olvashat.

Az áfa törvény változásairól itt olvashat.


2017-es várható adótörvény változások - Általános forgalmi adó
Most még nagyon távolinak tűnik a 2017-es esztendő, de törvényalkotóink már tavasszal tárgyalták a jövő évre vonatkozó adótörvények módosítást, ezért érdemes átnézni, hogy mire készüljünk a jövő évet érintően.ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Talán a legnagyobb mértékű változás az áfa kulcsok csökkenése néhány termék és szolgáltatás körében:

-         éttermi étkezés 18% (2018-tól 5%)
-         helyben készített, alkoholmentes italok 18%
-         friss tej (nem az UHT tejek!!) 5%
-         tojás  5%
-         baromfihús 5%
-         internet szolgáltatás 18%

2017. január 1-től a belföldi adóalanynak kiállított számlán minden esetben szerepeltetni kell a vevő adószámát abban az esetben, ha az áthárított adó mértéke eléri vagy meghaladja a 100.000,- Ft-ot.

Átmenetei rendelkezésként azon számlákat is így kell kezelni, melyeket még 2016-ban állítanak ki, de a teljesítés időpontja már 2017-es év.

Az adatszolgáltatás 2017 év közepétől kötelezően online rendszerben fog működni, vagyis nem utólagosan szolgáltatunk majd adatot, hanem a vállalkozások számlázó programjainak online bekötésével a NAV rendszeréhez azonnali adatszolgáltatási kötelezettségünk lesz.

Az adatszolgáltatási kötelezettség már idén is bírsággal sújtható, így érdemes lesz év vége felé kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy a számlázó programokat az új adatszolgáltatásra alkalmassá kell tenni.

A fentiekhez kapcsolódóan a tételes áfaadat-szolgáltatás 2017. januárjától a jelenleg érvényben levő 1 millió forintos adó értékhatárról 100 ezer forintos értékhatárra csökken.


A 2017-es cafetéria változásokról egy korábbi cikkünkben olvashat