2016. június 12., vasárnap

Online pénztárgépekre vonatkozó új szabályok szeptember 30-tól2016. szeptember 30-val újabb tevékenységi köröket von be az NGM rendelete (48/2013. (XI. 15.) az online pénztárgépeket kötelezően üzemeletetők körébe.

 A módosítás alapján a következő tevékenységi körökkel bővült a lista:

45.20 gépjármű javítás, karbantartás
45.32 gépjárműalkatrész kiskereskedelmi tevékenység
45.40 motorkerékpár, - alkatrész kereskedelmi, javítási tevékenység  
86.10 fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag a plasztikai sebészet
93.13 testedzési szolgáltatás
93.29 máshova nem sorolt egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből kizárólag a tánctermi, diszkó működtetési tevékenység
96.01. textil, szőrmemosási, tisztítási tevékenységből kizárólag minden fajta ruházat géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, vasalási tevékenység
96.04 fizikai közérzetet javító szolgáltatás

2017. január 1-től újabb tevékenységi körök bevonását tervezi az NGM. Ezek a taxis személyszállítás és pénzváltási tevékenység.

Érdemes megemlíteni, hogy melyek azok a tevékenységi körök, melyeknél eddig is online pénztárgépeket kell/kellett üzemeltetni:

46.2 – 46.7 gyógyszertárak, nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében
47.1 – 47.7 és 47.91 alá tartozó kiskereskedelmi tevékenység
56.1 és 56.3 vendéglátás, kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtás
55.1 – 55.3 szálláshely szolgáltatás
77.1 – 77.2 és 77.33 kölcsönzés
95.1 – 95.2 javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt

Kivételek:
-         betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet
-         csomagküldő kereskedelem (a nyílt árusítást végző üzlet vagy bemutatóterem nem tartozik a kivétel alá)
-         az ipari tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha a termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja
-         termelői borkimérés
-         utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda az utazási szolgáltatásaira vonatkozóan
Az online pénztárgép használata iránti egyedi mentesítés iránti kérelem benyújtható az egyedi mentesítés lejáratát megelőzően. Ezt eddig a lejárat előtt 90 nappal korábban lehetett ezt megtenni.

Új szabály (2016. április 2-től már érvényben van) , hogy az utólagos rögzítéshez külön adóügyi napot kell nyitni, és egy-egy adóügyi napjának bevételét egy nyugtán, forgalmi gyűjtőként, egy tételben kell rögzíteni.

Új rendelkezés, hogy a pénztárgéphez hozzárendelten pénztároló eszközt kell tartani. A pénztároló eszközben levő pénzkészletnek összeg és összetétel szerint meg kell egyeznie a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével.

A pénztárgép használatára kötelezett vállalkozó felmentést kaphat a pénztárgép használatának kötelezettsége alól, amennyiben az értékesítéseiről minden esetben nyugta helyett számlát bocsát ki (áfa törvény 166. § (1) – (2) bekezdés), mentesül a pénztárgép használata alól.
Ebben az esetben a tárgy hónapot követő 15. napjáig adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kibocsátott számlák tekintetében. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek a PTGSZLAH nyomtatvány kitöltésével tehet eleget.
Ha nyár, akkor diákmunka!Amikor véget ér az iskola, a diákok többsége igyekszik nyári munkát vállalni, hogy egy kis plusz jövedelemre tegyen szert.
A diákmunka iránt nagy a kereslet és a kínálat is, de érdemes néhány alapvető szabályt megismerni, mielőtt diákmunkát létesítünk.

Milyen feltételekkel vállalhat a diák munkát?
-         16 életév betöltése
-         15 életév betöltése esetén a szünidőben, ha nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat
-         a gyámhatóság engedélye alapján a 16 életévet még be nem töltött személy is vállalhat munkát (jogszabályban meghatározott) sport-, művészeti-, hirdetési tevékenység keretében

Fontos megjegyezni, hogy 18 életévet be nem töltött személy csak a törvényes képviselője hozzájárulásával vállalhat munkát.

A munkavállalás alapvető feltétele még az adóazonosító jel megléte. 2016-ban a NAV folyamatosan megképzi minden állampolgárnak az adóazonosító jelet, de aki még nem rendelkezik vele, annak a 16T34-es nyomtatványon igényelnie kell.

Milyen jogviszonyban foglalkoztatható a diák?
-         munkaviszony
-         munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízási szerződés)
-         egyszerűsített foglalkoztatás
-         háztartási alkalmazott (babysitter)
-         iskolaszövetkezeteken keresztül

Milyen adó- és járulékok terhelik a tanulót?

Foglalkoztatás típusa             Adó                               Járulékmunkaviszony                       15%               10%  nyugdíjjárulék
                                                                    8,5% egészségbiztosítási
                                                                    és munkaerőpiaci járulék

megbízási szerződés                15%             havi 33.300 forinttól
                                                                    10% nyugdíjjárulék
                                                                    7% egészségbiztosítási
                                                                    járulék

egyszerűsített
foglakoztatás                                          napi 1000 Ft (munkáltató fizeti)     

iskolaszövetkezet                    15%                      NINCS
tagjaként

Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez, melynek minimális kötelező tartalmi eleme az alapbér, a munkakör. Alkalmi munka és idénymunka esetében az írásbeli szerződés nem kötelező.

A tanulónak a munkaviszonyból, valamint a megbízási jogviszonyból származó jövedeleméről következő év május 20-ig jövedelemadó bevallást kell benyújtania.
Az egyszerűsített munkavégzés keretében kapott jövedelem után a tanulót akkor terheli jövedelemadó bevallás, valamint jövedelemadó fizetési kötelezettség, ha a keresete meghaladta a napi mentesített keretösszeget, ami 2016-ban 5.110 / 5.940 Ft/nap/fő.  

A munkáltatónak/kifizetőnek igazolást kell adnia a kifizetett összegről, a levont adóról és járulékokról.

Amennyiben a diák iskolaszövetkezeten keresztül vállal munkák, a Tbj. szabályai szerint nem minősül biztosítottnak (25. életév betöltéséig), ezért a jövedelme után csak személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli.
Amennyiben az iskolaszövetkezet olyan diákkal létesít munkaviszonyt a nyári szünetben, aki már befejezte a tanulmányait, érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú tanulmányai lezárásaként oklevelet szerzett, akkor ezekben az esetekben is a kedvezményes szabályokat alkalmazhatják a tanév lejártát követő október 31-ig.

A diákmunkáról további, részletesebb információ itt olvasható.