2012. november 22., csütörtök

Áfa változások 2013 - A Pénzforgalmi Elszámolás

Jelenleg is van pénzforgalmi szemléletű elszámolás az egyszeres könyvelésnél (pl. egyéni vállalkozó). A jelenlegi pénzforgalmi elszámolás csak az értékesítés áfájára vonatkozik. A halasztás a 45. napon lejár, vagyis a 45. nap után következő időszak áfa bevallásába már be kell állítani a fizetendő áfát függetlenül attól, hogy a számla ellenértéke befolyt-e vagy sem.

Az új pénzforgalmi elszámolás választáson alapul (196. § A-G pontja) 
 • Alanya: adott év január 1-én érvényben levő kis- és középvállalkozásokra vonatkozó törvény alapján kisvállalkozónak minősülő, belföldön letelepedett adóalany, aki ellen nincs csőd vagy felszámolási eljárás, valamint nem alanyi adómentes státuszú. 
 • Feltétel: az értékesítés adó nélküli ellenértéke a tárgy év előtti évben nem, valamint a tárgy évben várhatóan nem éri el a 125 millió Ft-ot. A 125 millió Ft-ba nem számít bele a tárgyi eszközök, immateriális jószágok értékesítésének bevétele, a 85. § szerinti mentes ügyletek, valamint a 86. § 1. bekezdés a-g pontjaiban felsorolt tevékenységek bevétele, ha nem kiegészítő tevékenységként végzik 
Abban az esetben, ha pénzforgalmi elszámolás szerint adózok, a vevőm sem igényelheti vissza az általam kiállított számla áfáját, csak abban az esetben ha a számla ellenértékét kifizette. 

Kivételek: 
 • 10. § a pontja szerint felsoroltakra nem érvényes, úgymint részletre vétel, zárt végű pénzügyi lízing. Ezekben az esetekben a birtokba adás napjával a teljes áfát be kell fizetni, valamint vissza is lehet igényelni. 
 • 89. § adómentes közösségi értékesítés 
 • Különleges eljárással megállapított adó (használt ingóságok értékesítése, utazás szervezésre vonatkozó árrés szerinti adózás, kompenzációs feláras értékesítés) 
 • Fordított áfás értékesítés 
 • Import, EU-n belüli értékesítés 
Abban az esetben ha a pénzforgalmi szemléletű áfa elszámolást választjuk, akkor az értékesítés áfáját csak akkor kell bevallani és befizetni, ha a vevő kifizeti a számlát. Viszont a beszerzés áfáját sem tudjuk levonásba helyezni, csak abban az esetben, ha kifizetjük a szállítónak a számla értékét. Ilyen esetben a számlán fel kell tüntetni, hogy "pénzforgalmi elszámolás szerint adózik". 
Abban az esetben, ha az eladó a számlán ezt a szöveget nem tünteti fel, ez később nem módosítható. Ez azt jelenti, hogy aki pénzforgalmi elszámolást választotta, de ezt a tényt a számlán nem jelölte, arra a számlára vonatkozóan nem alkalmazhatja a pénzforgalmi elszámolást, vagyis be kell fizetnie az adót abban az esetben is, ha a vevő még nem fizette ki. 

Abban az esetben, ha a vevő soha nem fizeti ki a számla ellenértékét, van néhány eset amikor az áfát nekünk mégis be kell fizetnünk az államnak: 
 • Alanyi adómentességet választunk, a választás előtti utolsó bevallásban 
 • Csőd, felszámolási eljárás vagy végelszámolás esetén a tevékenységet lezáró bevallásban 
 • Szüneteltetés esetén a szüneteltetés előtti utolsó bevallásban 
 • Jogutód nélküli megszűnés esetén az utolsó bevallásban 
 A pénzforgalmi adózást adóévre választjuk, de a következő adóévben csak akkor kell bejelenteni, ha el akarunk ettől térni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése