2015. október 31., szombat

Példák az időszaki elszámolású ügyletek számlázási szabályaira 2016. január 1-től II.Folytatva az előzőleg megjelent két cikket, újabb példákkal igyekszünk segíteni a felkészülést az új számlázási szabályokra. 

Ebben a cikkben a kivétel szabályok alá eső időszakos elszámolású ügyletekre hozunk néhány példát, valamint az átmeneti szabályokhoz is igyekszünk segítséget nyújtani.

Példánkban a július havi könyvelési díjat számlázzuk

1.) A fizetési esedékesség és a számla kelte is megelőzi az időszak utolsó napját, tehát a számla kelte a teljesítési időpont
Elszámolási időszak: 2016. július hónap
Számla esedékessége: 2016. július 25.
Számla kiállítása: 2016. július 15.
Teljesítés időpontja: 2016. július 15.

2.) A fizetés esedékessége az időszak utolsó napját követő 60 napon belüli
Elszámolási időszak: 2016. július hónap
Számla esedékessége: 2016. augusztus 5.
Számla kiállítása: 2016. július 15
Teljesítés időpontja: 2016. augusztus 5. (az esedékesség napja)

3.) A fizetés esedékessége az időszak utolsó napját követő 60 napon túlra esik. (A teljesítés időpontja legkésőbb az időszak utolsó napját követő 60. nap lehet)
Elszámolási időszak: 2016. július hónap
Számla esedékessége: 2016. október 5.
Számla kiállítása 2016. július 15.
Teljesítés időpontja: 2016. szeptember 29. (az időszak utolsó napját követő 60. nap)

Minden új szabály életbe lépésekor érdemes a hatályba lépés szabályait áttekinteni. Nézzük, mely esetekben alkalmazzuk a jelenleg érvényben levő számlázási szabályokat, és mikortól kell az új rendelkezések szerint számláznunk.

1.) Az elszámolási időszak 2015. évet érinti, de az esedékesség 2016.
Elszámolási időszak: 2015. december hónap
Számla esedékessége: 2016. január 15.
Számla kiállítása: 2016. január 05.
Teljesítés időpontja: a 2015-ös szabályok szerint az esedékesség időpontja (2016.01.15.)

2.) Az elszámolási időszak 2016. évre vonatozik, de az esedékesség még a 2015. évre esik
Elszámolási időszak: 2016. január hónap
Számla esedékessége: 2015. december 15.
Teljesítés időpontja: a 2015-ös szabályok szerint az esedékesség időpontja (2015.12.15.)

3.) Az elszámolási időszak és a számla esedékessége is 2016. évre esik. a számlát 2016-ben állították ki.
Elszámolási időszak: 2016. január hónap
Számla esedékessége: 2016. február 5.
Teljesítés időpontja: 2016-os szabályok szerint (jelen esetben 2016.02.05.)

4.) Az elszámolási időszak és a számla esedékessége is 2016. évre esik, de a számlát már 2015-ben kiállították
Elszámolási időszak: 2016. január hónap
Számla esedékessége: 2016. január 15.
Számla kiállítása: 2015. december 15.
Teljesítés időpontja: 2015. december 15. (EBBEN AZ ESETBEN A 2016-OS SZABÁLYOKAT KELL ALKALMAZNI, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ MÉG NEM LÉPETT HATÁLYBA!!)

Következő cikkünkben az időszaki elszámolású számlák korrekciójával foglalkozunk!

2015. október 30., péntek

Példák az időszakos elszámolású ügyletek számlázási szabályaira 2016. január 1-tőlElőző cikkünkben az időszaki elszámolású ügyletek 2016. január 1-től hatályba lépő változásait igyekeztünk összefoglalni.  Ebben (és a következő) cikkben az új számlázáshoz szeretnénk kis segítséget nyújtani néhány általános példával.

Példa a főszabály szerinti számlázásra

Példánkban a 2016. július havi könyvelési díjat számlázzuk

1.) A számla esedékessége és a számla kiállítása is az időszak utolsó napjára esik
Elszámolási időszak: 2016. július hónap
Számla esedékessége: 2016. július 31.
Számla kiállítása: 2016. július 31.
Teljesítési időpont: 2016. július 31. (időszak utolsó napja)

2.) A számla esedékessége az időszak utolsó napjára esik, a számla kiállítása ezt megelőzi
Elszámolási időszak: 2016. július hónap
Számla esedékessége: 2016. július 31.
Számla kiállítása: 2016. július 15.
Teljesítési időpont: 2016. július 31. (időszak utolsó napja)

3.) A számla esedékessége megelőzi a az időszak utolsó napját, a számla kiállítása  és a kiegyenlítése is az időszak utolsó napja utánra esik
Elszámolási időszak: 2016. július hónap
Számla esedékessége: 2016. július 15. (kiegyenlítés 2016. augusztus 4.)
Számla kiállítása: 2016. augusztus 5.
Teljesítési időpont: 2016. július 31. (időszak utolsó napja)

Abban az esetben, ha a fenti (3-as) példánál a kiegyenlítés az időszak utolsó napja előtt megtörténne, abban az esetben előleg számlát is ki kell állítani

3/előleg) A pénzügyi teljesítés megelőzi a számla kiállítás időpontját
Elszámolási időszak: 2016. július hónap
Számla esedékessége: 2016. július 15.
Számla pénzügyi teljesítése: 2016. július 20.
Számla kiállítása: 2016. augusztus 5.
Teljesítési időpont az előleg számlánál: 2016. július 20. (a pénzügyi teljesítés napja)
Teljesítési időpont a végszámlánál: 2016. július 31. (időszak utolsó napja)

Következő cikkünkben a különös (kivétel) szabályok alá eső időszakos elszámolású ügyletek számlázására hozunk néhány példát.

2015. október 25., vasárnap

Időszaki elszámolású ügyletek új szabályai 2016. január 1-től2015. július 1-én vezették be az időszaki elszámolású ügyletek első lépcsőjét, mely a könyvviteli szolgáltatást végzőknek jelentett új számlázási kötelezettséget. 2016. január 1-től az új szabályokat minden ilyen ügyletre alkalmazni kell.
Az időszaki elszámolású ügyletek „becenéven” folyamatos teljesítésű ügyletek, jellemzően a bérleti díjak, a könyvviteli szolgáltatások, a telefon számlák, a közüzemi szolgáltatás díjai, vagy az az eseti s, amikor a rendszeresen, folyamatos jelleggel beszerzett termékekről nem szállításonként, hanem meghatározott periódusokban számolnak el.

A határozott időre szóló elszámolás tekintetében a teljesítés időpontjában következik be a változás (58. §). Nézzük, milyen teljesítési időpontok közül kell kiválasztanunk januártól a megfelelő teljesítési időpontot.

Főszabály: nem a fizetés esedékessége (jelenlegi szabály), hanem az elszámolási időszak utolsó napja a teljesítési időpont. Valószínűleg, bár ez a főszabály, de ezt fogjuk a legritkábban alkalmazni.

Különös szabályok:
-         a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja – amennyiben a ellenérték megtérítésének esedékessége (fizetési határidő), illetve a számla kibocsátásának a kelte az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi
-         az ellenérték megtérítésének esedékessége – amennyiben a fizetési határidő az elszámolási időszakot követi és az elszámolási időszak végétől számított 60 napon belül van
-         az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő maximum 60. nap lehet – abban az esetben, ha a fizetési határidő több, mint 60 nappal meghaladja az érintett időszakot, a teljesítés dátumának legkésőbb a 60. napnak kell lennie

Fontos megjegyezni azt is, hogy a számlán, függetlenül a fentiek alapján meghatározott teljesítési időponttól, a tényleges teljesítési időszakot is fel kell tüntetni. (pl. melyik hónapra vonatkozó könyvelési díjat számlázzuk ki)
Időszaki elszámolású ügyleteknél az elszámolási időszak nem lehet hosszabb 12 hónapnál. Amennyiben mégis hosszabb, úgy a 12. hónap utolsó napja is keletkeztet egy teljesítési időpontot.

Érdemes néhány szót váltani az előleg kérdéséről is. Bár már jól ismerjük, hogy mit nevezünk előlegnek, de 2015-től az előleg fogalma kibővült, így már nem csak a készpénz, vagy a készpénzt helyettesítő fizetési eszköz átvételét, de bármilyen vagyoni előnyt is előlegként kell kezelni, ha az a teljesítés előtt történik.

Nézzük meg, mitől lesz valami előleg:
-         az ellenértékbe beszámítható
-         az áfa törvény szerinti teljesítési időpont előtt adott
-         annak fizetésében, előre megállapodnak
-         ténylegesen átveszik vagy jóváírják

Az előleg számla tartalmi kellékei:
-         a számlán fel kell tüntetni, hogy „előleg”, illetve minek az előlege
-         a teljesítési időpont mindig az előleg átvételének, megszerzésének napja
-         az előleg számla mindig olyan áfa tartalmú, amilyen maga az alapügylet

Érdemes áttekinteni, hogy az előleget milyen ügytípusoknál hogyan kezeljük áfa szempontjából:
-         közösségen belüli termékbeszerzés nem adóköteles
-         közösségen belüli termékértékesítés nem adóköteles
-         belföldi fordított adózású ügyletek nem adókötelesek
-         nemzetközi fordított adózású, főszabály szerinti szolgáltatások adókötelesek (Áfa tv. 140. §.)
-         nemzetközi fordított adózású, különös szabályok szerinti ügyletek nem adókötelesek

A határozott időre szóló elszámolás 2016. január 1-től lép hatályba. Minden 2015-ös díjat a régi szabály szerint kell számlázni, még abban az esetben is, ha a jelenleg érvényes szabályok szerint a teljesítés (fizetési határidő) 2015. december 31-e utánra esik.

Érdemes említést tenni a gyűjtőszámlákról is, bár maga a gyűjtőszámla „csak” egy számlázási módszer.
A gyűjtőszámla sajátosságai, feltétele:
-         a gyűjtőszámla alkalmazásáról a felek külön megállapodtak
-         a gyűjtőszámlán feltüntetett tételek vonatkozásában külön-külön kell a teljesítés igazolás
-         a gyűjtőszámla annyi teljesítési időpontot tartalmaz, ahány ügylet van felsorolva a számlán
-         a gyűjtőszámla időszaka nem lehet hosszabb, mint a kibocsátó bevallási időszaka (havi, negyedéves…)
-         közösségi mentes értékesítésnél a naptári hónapnál nem lehet hosszabb az időszak. Abban az esetben, ha az időszak mégis hosszabb lenne, a számlát akkor is ki kell állítani a hónap végével az addigi teljesítésekről
-         belföldi és közösségi számlákra is feltétel, hogy a számlát ki kell állítani a teljesítéstől számított 15 napon belül

Ebben az írásunkban általános információkat igyekeztünk megosztani a fenti témával kapcsolatban.
Mi is tudjuk, hogy a gyakorlati példákon át bemutatott esetek alapján mindenki könnyebben megtanulja majd az új számlázás fortélyait.

Következő írásunkban igyekszünk néhány példával a segítségükre lenni.