2012. november 21., szerda

Áfa változások 2013 - A Tételes ÁFA-bevallás

2013-tól minden 2 millió Ft vagy afeletti áfa összegű számláról tételes nyilatkozattételt kell adnia a vállalkozásoknak a rájuk irányadó áfa gyakoriság szerint.

1. Eladó nyilatkozattétele (Art. 31.B § 2. bekezdés) 
 • adatszolgáltatási kötelezettség: ha a belföldi nyilvántartásba vett áfa alanyra áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 millió Ft-ot. Abban az időszakban adja be a bevallást, amikor az adófizetési kötelezettsége keletkezik 
 • a nyilatkozatot számlánként teszi meg az alábbi adatokkal: vevő adószáma, számlaszám, teljesítés időpontja, adóalap és az áthárított áfa összege 
 • a nyilatkozat az áfa bevallás gyakoriságával megegyezik 
 • az EVA alany évente egyszer, az EVA bevallásában nyilatkozik (azért nyilatkozik, mert a számláiban felszámít áfát, még ha ő maga nem is vallja azt be) 

2. Vevő nyilatkozattétele 
 • az áthárított áfa összegéről nyilatkozik, amikor meghaladja a 2 millió Ft-ot a felszámított áfa. 
 • a nyilatkozatot abban az időszakban teszi meg, amikor a levonható adót beállítja a bevallásába 
 • számlánként nyilatkozik az alábbi adatokról: eladó adószáma, számlaszám, teljesítés időpontja, adóalap és a felszámított áfa összege 

 3. Csoportos adóalanyoknál
 • acsoport maga nem adóképes, de külön adószámmal rendelkezik és áfa alany 
 • itt a csoport összes tagjának számláit kell figyelni, és a nyilatkozattételi kötelezettséget az alapján megállapítani 
 • a csoport azonosítóját kell a nyilatkozatban feltüntetni, nem pedig a tagokét külön-külön 
Abban az esetben ha ugyanabban az időszakban ugyanazon adóalanytól több számlám van, de külön-külön egyik számlán sem éri a LEVONHATÓ adó összege a 2 millió Ft-ot, de összevontan igen, akkor erről nem tételesen, hanem összevontan kell adatot szerepeltetni a nyilatkozatban. Fontos, hogy a levonható adó kell, hogy elérje az értékhatárt, mert abban az esetben ha valamilyen ok miatt nem vontam, vagy nem vonhattam le a felszámított adót, akkor a nyilatkozatban nem kell szerepeltetni.

Abban az esetben, ha ugyanazon adóalanytól ugyanabban az időszakban több számla kerül elszámolásra, és:
 • Van olyan számla amiben az áthárított adó legalább 2 millió Ft, erről tételes nyilatkozattételre kötelezett 
 • Egyéb számláit az összevont nyilatkozatban szerepelteti, amiben a 2 millió Ft áfa tartalmú számlát már nem szerepelteti 
Az összevont adatszolgáltatás eladói oldalon nincs, csak a vevői oldalon.

4. Számla módosítása 
- annál, aki módosítja a számlát: 
 • Az eredeti számla adó tartalma elérte a 2 millió Ft-ot, akkor a módosításról is adatot kell szolgáltatni 
 • Az eredeti számla adó tartalma nem érte el a 2 millió Ft-ot, de a módosítás után eléri, ebben az esetben már adatot kell szolgáltatni 
 • Mindkét esetben fel kell tüntetni az eredeti számlát és a módosító számlát (számlákat) is a nyilatkozatban. 
 • Abban az esetben ha a módosítás a teljesítés időpontját módosítja, a hibás időszakból kivesszük és bevalljuk a helyes időpontban 
 • Abban az esetben ha a módosítás a fizetendő adó csökkenését eredményezi, nem kell az eredeti teljesítés időszakát önellenőrizni (77-78. §) 
 • Egyéb esetben önellenőrizni kell és az önellenőrzésben kell nyilatkozni is 
 • Abban az esetben ha a módosítással a 2 milliós értékhatár alá csökken az adó összege, akkor is adatot kell szolgáltatni az eredeti és a módosított számláról is 

- annál, aki kapja a módosított számlát: 
 • Ebben az esetben is szerepeltetni kell mind az eredeti mind a módosított számlát 
 • Abban az esetben ha eredetileg nem érte el a 2 millió Ft-os összeget az adó, de a módosítással eléri, mind az eredeti mind a módosító számlát is fel kell tüntetni 
 • Nyilatkozik a számla sorszámáról az adóalapra és az áthárított áfára gyakorolt hatásáról 
Pl. februári bevallásban volt egy számla, amelyikben az adó értéke elérte a 2 millió Ft-ot. A módosítással már nem éri el, akkor a számla kibocsátás napja, de legalább a számla kibocsátását követő hónap 15-e a korrekció időpontja. Ekkor kell elszámolni és az adott időszak bevallásába betenni. (Art 31.B § 5. bekezdés)

Pénzforgalmi elszámolásnál abban az időszakban kell a nyilatkozatot megtenni, amikor az első fizetési kötelezettség keletkezik. Ebben az esetben a számla teljes összegéről kell a nyilatkozatnak készülnie.

 Az előlegről kiállított számla: 
 • Ha az adó eléri a 2 millió Ft-ot, nyilatkozni kell 
 • Ha nem éri el az adó a 2 millió Ft-ot, de a teljes számla eléri majd, akkor nem az előleg kibocsátásának idejében, hanem a végszámla időpontjában kell nyilatkozni. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése