2013. január 23., szerda

Társadalombiztosítás 2013. - Egyéni járulékok, járulékfizetés, egészségügyi hozzájárulás


Az egyéni járulékok 2013-ban nem változtak:

  • Nyugdíjjárulék 10%
  • Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék  8,5%
-          3% pénzbeli ellátások fedezetére
-          4% természetbeni ellátások fedezetére
      -    1,5% munkaerőpiaci ellátások fedezetére
  • Egészségbiztosítási járulék havi 6660 (napi 222) Ft. Ezt kell fizetnie a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak, a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak, valamint annak a belföldi természetes személynek, aki nem jogosult biztosításra. (a nyugdíjas magánszemély után, valamint a tanulók után az állam fizeti, de annak az összeg havi 5790,- Ft)

2013. január 1-től a járulékfizetési felső határ megszűnt.

Az a belföldi magánszemély, aki nem saját jogú nyugdíjas és nincs biztosítással járó jogviszonya, megállapodást köthet a nyugellátásra jogosító szolgálati idő jövedelem szerzése céljából. A járulék mértéke 34%, alapja bármilyen összeg lehet, de legalább a mindenkori minimálbér után meg kell fizetni. 2013. január 1-től a magánnyugdíjpénztár tagja is köthet ilyen megállapodás.

Szolgálati időt a fenti 34%-os járulékfizetési megállapodással megvásárolni is lehet.
Évet lehet vásárolni:
-          a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejére. Ezt megteheti a tanulmányok folytatásának ideje alatt és ezen időpont után bármikor
-          az öregségi nyugdíjhoz hiányzó legfeljebb 5 naptári év
Január 1-től a magánnyugdíjpénztár tagja is köthet megállapodást.

A bedolgozói jogviszonyt 2013. január 1-től munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony helyett munkaviszonnyá módosították.

Egészségügyi hozzájárulás

2013. január 1-től a béren kívüli juttatások után 10% EHO helyett 14% EHO-t kell fizetni.

2013. január 1-től az önkéntes kölcsönös pénztár által jóváírt támogatói adomány után is EHO-t kell fizetni. Mivel a pénztár nem minősül kifizetőnek, így az adót a magánszemély fizeti, melynek összege 27%. 

2013. január 1-től a volt rokkantnyugdíjas vállalkozók (nyugdíj helyett rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül) után igénybe vehető kedvezmények de minimis támogatásnak minősül.

Forrás: http://www.napikozlony.hu/ 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése