2013. január 21., hétfő

A számviteli törvény módosításai (2000. évi C. tv.)

A számviteli törvényt 2013-ra vonatkozóan mintegy 70 helyen módosították. A változásokat minden cégnek 90 napon belül át kell vezetni a számviteli szabályzataiban.

Néhány fontos változás a teljesség igénye nélkül: 
 • A szellemi termékek fogalma a (szellemi termékekre vonatkozóan) jogszabályi környezethez lett igazítva
 • Az üzembe helyezés időpontja a gyakorlathoz lett igazítva. A rendeltetésszerű használatot nem érintő hatósági engedélyek hiányában is aktiválni lehet az eszközt, ha az üzemszerű tevékenység megkezdődött.
 • A készletek között áruként kell kimutatni azokat az értékesítési céllal beszerzett eszközöket, amelyeket az értékesítésig átmenetileg használatba vettek (pl. tesztautó)
 • Változott a jelentős összegű hiba értékhatára. Ha a mérlegfőösszeg 2%-a 1 millió Ft alatt van akkor nem a 2%-ot kell alkalmazni, hanem az 1 millió Ft-os értékhatárt kell figyelembe venni. Tehát 1 millió Ft alatt nincs lényeges hiba.
 • Megszűnt a beszámolók ismételt letétbe helyezési és közzétételi kötelezettsége lényeges hiba esetén.
 • 2012.12.01-től megszűntek a házipénztár napi készpénz záró állományára vonatkozó korlátozó szabályok.
 • Az átalakulást megelőző időszakról elkészített számviteli beszámolóra is vonatkozik a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség.
 • Halasztott bevétel feloldási szabályának pontosítása a támogatásból beszerzett, illetve térítésmentesen kapott eszközök esetében:
 1. a feloldást az eredeti bekerülési érték figyelembe vételével lehet elvégezni, az időközi értékmódosítások azt nem befolyásolják
 2. az eredeti hasznos élettartamot kell figyelembe venni
 • Ha a tárgyévi eredmény negatív, akkor az lesz a mérleg szerinti eredmény is, azt nem befolyásolja a szabad eredménytartalékból történő osztalékfizetés összege.
 • Megszűnt a sajátos egyszerűsített éves beszámoló készítésének lehetősége.
 • Új elem, hogy választható a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló.
 • A törvény kiegészült a kényszertörlés intézményének bevezetése miatti számviteli feladatokkal.
 • Fogalmi módosítások:
 1. tb járulék helyett szociális hozzájárulási adó
 2. árkiegészítés helyett ártámogatás
 3. biztosító intézet helyett biztosító
 • Az elektronikus aláírás és időbélyegző nélkül is számviteli bizonylatként alkalmazható az elektronikus dokumentum, irat, ha az megfelel az Szt. bizonylatokra vonatkozó előírásainak.
 • A skonto elszámolásának szabályait a kialakult gyakorlathoz igazították. A pénzügyileg rendezendő számla szerinti összeg maximum 3 %-a lehet, és megszűnt a késedelmi kamattal arányos (régi) szabály.
Forrás: http://www.napikozlony.hu/ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése