2013. január 3., csütörtök

Kötelező cégmódosítás 2013. február 1-ig


2012. március 1-én hatályba lépett jogszabályi változások következtében minden, Magyarországon bejegyzett cég vonatkozásában el kell végezni a következő cégmódosításokat (törvényi hivatkozás 2006. évi V. törvény 129. § (1) (2) (3) bekezdés, valamint 31. § (2) bekezdés):

  • Be kell nyújtani a cég székhelyére, telephelyére, fióktelepére vonatkozó a tulajdonosok által kiállított befogadó nyilatkozatot (közjegyző által hitelesített), miszerint a társaság jogosult használni az ingatlant székhelyként, telephelyként, fióktelepként.
  • A társaságban bármilyen jogviszonyban szereplő külföldi társaságok, magánszemélyek részére újra kötelezően kézbesítési megbízottat kell kinevezni (magyarországi lakcímmel rendelkező), aki nem lehet a cég ügyvezetője
  • Be kell jelenteni a cégbíróságnak és a társasági szerződésbe is bele kell foglalni a társaságban bármilyen jogviszonyban szereplő magánszemélyek születési helyét és idejét, valamint be kell jelenteni minden személy adóazonosító jelét, adószámát, amennyiben ez még nem került bejelentésre.

Amennyiben kizárólag a fenti adatokban történik változás, a módosítási kérelem illeték és közzétételi díj mentes.

A fenti kötelezettség kizárólag azon cégekre vonatkozik, amelyek 2012. március 1. előtt alakultak és ezt követően még nem lett benne módosítás végezve. Azon cégekre is vonatkozik, amelyek társasági szerződése esetleg már tartalmazza a születési hely és idő adatokat, mert ezeket a cégjegyzékbe is be kell jelenteni.
Amennyiben 2012. március 1. után már módosításra került a céganyag, ezen adatokat a cég már bejelentette, további kötelezettsége nincs.

Fenti változásokon kívül az új jogszabály alapján a cégbíróságok számára kötelezővé tették a késedelmes adatbejelentés bírságolását. A bírság mértéke 50 ezer Ft-tól 900 ezer Ft-ig terjed. Nincs még rá gyakorlat, hogy a cégbíróságok mi alapján mérlegelnek (mérlegelnek-e egyáltalán), de amennyiben a cégek nem tesznek eleget határidőben a módosult adatok bejelentési kötelezettségének, úgy az eljáró bírónak ki kell szabnia a legalább 50 ezer Ft mértékű bírságot!


Fentiek ismeretében javasoljuk mindenkinek, hogy még a január hónap első felében keressék fel ügyvédjüket és készítsék el a kötelező adattartalmú társasági szerződés módosításokat!!!

Forrás: http://www.napikozlony.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése