2016. június 12., vasárnap

Ha nyár, akkor diákmunka!Amikor véget ér az iskola, a diákok többsége igyekszik nyári munkát vállalni, hogy egy kis plusz jövedelemre tegyen szert.
A diákmunka iránt nagy a kereslet és a kínálat is, de érdemes néhány alapvető szabályt megismerni, mielőtt diákmunkát létesítünk.

Milyen feltételekkel vállalhat a diák munkát?
-         16 életév betöltése
-         15 életév betöltése esetén a szünidőben, ha nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat
-         a gyámhatóság engedélye alapján a 16 életévet még be nem töltött személy is vállalhat munkát (jogszabályban meghatározott) sport-, művészeti-, hirdetési tevékenység keretében

Fontos megjegyezni, hogy 18 életévet be nem töltött személy csak a törvényes képviselője hozzájárulásával vállalhat munkát.

A munkavállalás alapvető feltétele még az adóazonosító jel megléte. 2016-ban a NAV folyamatosan megképzi minden állampolgárnak az adóazonosító jelet, de aki még nem rendelkezik vele, annak a 16T34-es nyomtatványon igényelnie kell.

Milyen jogviszonyban foglalkoztatható a diák?
-         munkaviszony
-         munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízási szerződés)
-         egyszerűsített foglalkoztatás
-         háztartási alkalmazott (babysitter)
-         iskolaszövetkezeteken keresztül

Milyen adó- és járulékok terhelik a tanulót?

Foglalkoztatás típusa             Adó                               Járulékmunkaviszony                       15%               10%  nyugdíjjárulék
                                                                    8,5% egészségbiztosítási
                                                                    és munkaerőpiaci járulék

megbízási szerződés                15%             havi 33.300 forinttól
                                                                    10% nyugdíjjárulék
                                                                    7% egészségbiztosítási
                                                                    járulék

egyszerűsített
foglakoztatás                                          napi 1000 Ft (munkáltató fizeti)     

iskolaszövetkezet                    15%                      NINCS
tagjaként

Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez, melynek minimális kötelező tartalmi eleme az alapbér, a munkakör. Alkalmi munka és idénymunka esetében az írásbeli szerződés nem kötelező.

A tanulónak a munkaviszonyból, valamint a megbízási jogviszonyból származó jövedeleméről következő év május 20-ig jövedelemadó bevallást kell benyújtania.
Az egyszerűsített munkavégzés keretében kapott jövedelem után a tanulót akkor terheli jövedelemadó bevallás, valamint jövedelemadó fizetési kötelezettség, ha a keresete meghaladta a napi mentesített keretösszeget, ami 2016-ban 5.110 / 5.940 Ft/nap/fő.  

A munkáltatónak/kifizetőnek igazolást kell adnia a kifizetett összegről, a levont adóról és járulékokról.

Amennyiben a diák iskolaszövetkezeten keresztül vállal munkák, a Tbj. szabályai szerint nem minősül biztosítottnak (25. életév betöltéséig), ezért a jövedelme után csak személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli.
Amennyiben az iskolaszövetkezet olyan diákkal létesít munkaviszonyt a nyári szünetben, aki már befejezte a tanulmányait, érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú tanulmányai lezárásaként oklevelet szerzett, akkor ezekben az esetekben is a kedvezményes szabályokat alkalmazhatják a tanév lejártát követő október 31-ig.

A diákmunkáról további, részletesebb információ itt olvasható.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése