2013. július 5., péntek

Egyszerűsített foglalkoztatás 1. - 2010. évi LXXV. törvény

Az alkalmi munkára irányuló foglalkoztatási jogviszony időbeli és foglalkoztatható létszám korlátot is szab. Abban az esetben beszélhetünk alkalmi munkáról, ha a munkáltató és a munkavállaló: 
 • összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig,
 • egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, 
 • egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesítenek határozott időre szóló munkaviszonyt (abban az esetben, ha több munkáltatóval létesít ilyen jogviszonyt, akkor a foglalkoztatás időtartama foglalkoztatónként nem haladhatja meg a 90 napot) 
A foglalkoztatható létszám tekintetében az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók száma nem haladhatja meg: 
 • az Mt. Hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az 1 főt 
 • egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 2 főt 
 • hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 4 főt 
 • húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám 20 %-át 
A fenti létszám korlátot a munkáltatónál a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve kell számítani. 

A napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja. A tárgy évben fel nem használt létszám a következő évre nem vihető át. 

A fenti létszámkeret szabályait a filmipari statiszta (FEOR 3711) és a szociális szövetkezetben létesített egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem kell alkalmazni. 

Az idénymunka az Mt. 90. § c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munka. Két nagy kategóriába sorolható. 

 1. Mezőgazdasági idénymunka: növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba sorolható munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport és termelői szervezet által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása és csomagolása. 
 2. Turisztikai idénymunka: a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka. 

 Az idénymunka esetén a foglalkoztatás időtartama a naptári éven belül és azonos felek között nem haladhatja meg a 120 napot. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás keretében a munkáltató és munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a 120 napot nem haladhatja meg. (Abban az esetben, ha több munkáltatóval létesít ilyen jogviszonyt, akkor a foglalkoztatás időtartama foglalkoztatónként nem haladhatja meg a 120 napot) 

 A jogviszony létesítése 

A jogviszony a munkáltatót terhelő bejelentési kötelezettség teljesítésével jön létre. Arra is van lehetőség, hogy a szerződő felek írásban, szerződés megkötésével létesítsenek jogviszonyt. Ez a lehetőség akkor jöhet szóba, ha a munkáltató nem kötelezett a bevallásainak elektronikus úton történő benyújtására. A szerződés megkötése nem váltja ki a bejelentési kötelezettséget. Amennyiben a bejelentési kötelezettséget a munkáltató nem teljesíti, akkor az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony nem jön létre. 

Bejelentési kötelezettség 

A munkáltató a bejelentési kötelezettségét kétféle módon teheti meg: 
 • elektronikus úton, ügyfélkapu segítségével, a 13T1042E adatlapon keresztül 
 • telefonon a 185-ös hívószámon 
A munkáltatónak arra kell figyelnie, hogy a bejelentés még a munkavégzés előtt meg kell történnie. Amennyiben a munkavállaló másik tagállamban (EU), illetve egyezményben részes másik államban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolja, a munkáltatónak a bejelentési kötelezettsége erre a körülményre is kiterjed. 

A bejelentés módosítása 

A bejelentést módosítani szintén ügyfélkapun keresztül, vagy telefonon lehet. A bejelentés módosítására szintén a 13T1042E jelű adatlap szolgál. 

A bejelentés visszavonására vagy módosítására (foglalkoztatás jellegének a megváltoztatása, munkavégzés meghiúsulása) 
 • a jogviszony bejelentését követő 2 órán belül 
 • amennyiben a foglalkoztatás a bejelentést követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig van lehetőség 
Amennyiben a bejelentés megtörtént, a munkaviszony meghiúsult, de a módosítás nem történt meg, akkor a munkáltatónak a közteherfizetési kötelezettségének is eleget kell tennie. 

Önadózó 2013/07-08

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése