2015. december 29., kedd

Személyi jövedelemadó változások 2016. január 1-tőlA 2016-os esztendő több változást is hoz a személyi jövedelemadó törvény tekintetében. Cikkünkben a teljesség igénye nélkül igyekszünk felhívni a változásokra a figyelmüket.

Az egyik alapvető változás a személyi jövedelemadó törvényben, hogy 2016. január 1-től az általános adókulcs 16%-ról 15%-ra csökken.

Januártól változik a családi kedvezmény mértéke is. A jogosultak kedvezményezett eltartottanként a következő összegekkel csökkenthetik az adóalapjukat:
-         egy eltartott esetén 66.670 forint
-         két eltartott esetén
2016-ban 83.330 forint
2017-ben 100.000 forint
2018-ban 116.670 forint
2019-ben 133.330 forint
-         három és minden további eltartott esetében 220.000 Ft
A családi kedvezmény érvényesítéséhez (már az adóelőleg nyilatkozatnál is!) 2017. január 1-től szükséges lesz az eltartott adóazonosító jelének közlése. Ennek érdekében a hivatal minden 25év alatti állampolgár adóazonosító jelét 2016. július 1-ig kötelezően megképzi és 2016. november 30-ig az adókártyákat meg is küldik az érintetteknek.

Az első házasok adóalap kedvezménye 2016. január 1-től 33.335 forintra nő jogosultsági hónaponként.

Az ingó vagyontárgy átruházásából származó éves jövedelem adójának 30 ezer forintot meg nem haladó részét nem kell megfizetni.

A tb nyugdíjrendszerbe visszalépők 2016-ban (2015-re is alkalmazható) ugyanazokat a kedvezményeket vehetik igénybe, mint az évekkel korábban visszalépők.
-         a magánszemélynek kifizetett tagi kifizetés nem minősül a magánszemély adóköteles bevételének
-         amennyiben azt az összeget önkéntes magánnyugdíjpénztárba utalja, úgy az átutalt összeg 20%-nak megfelelő, maximum 300 ezer Ft adó-visszatérítésről rendelkezhetnek

Teljesen új előírás a vadon gyűjthető termények értékesítése után fizetendő adó.

Mi minősül vadon gyűjthető terménynek:
-         gyógy- és fűszernövények
-         vadon termő gyümölcsök és gombák
-         éticsiga
Adóalapnak minősül a fenti termékek felvásárlónak történő értékesítése esetén az értékesítés bevételének 25%-a.
Az adóalap után az adó 15%.
Az adót a felvásárló állapítja meg és vonja le a kifizetendő összegből. A levont adóról a kifizető az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre bevallást készít, és az adót megfizeti (08-as járulék bevallás!)
A felvásárló az ügyletről vételi jegyet állít ki!

Új előírás alapján a magánszemély a 2016-ban a 2015-ben megszerzett jövedelmeiről bevallási nyilatkozatot tehet vagy a munkáltatója, vagy az állami adóhatóság felé. A nyilatkozat akkor tehető meg, ha az adóévben a magánszemélynek kizárólag munkáltatótól származó jövedelme keletkezett és a 10% költséghányadot kivéve nem számol el más költséget, illetve az 1 %-os felajánlások kivételével nem rendelkezik.
A bevallási nyilatkozat az adóévet követő január 31-ig tehető meg a munkáltató felé. Amennyiben a magánszemélynek több munkáltatója van, úgy kiválasztja, hogy melyiknél tesz nyilatkozatot. Amennyiben a magánszemélynek nincs munkáltatója, úgy a nyilatkozatot az állami adóhatóság felé teheti meg.
Fontos! A nyilatkozat nem vonható vissza és a határidő jogvesztő!
A munkáltató az adóévet követő február 12-ig a 08-as bevallásban szolgáltat adatot azokról a magánszemélyekről, melyek nála tettek nyilatkozatot.
A járulékbevallások adatai alapján az adóhatóság az adóévet követő május 20-ig állapítja meg a magánszemély adóját. A bevallási nyilatkozat adóbevallásnak minősül.

2016. január 1-től kerül bevezetésre az adóbevallás tervezet, melyet 2017-ben, a 2016. évi jövedelmekről készít el először az adóhatóság, a magánszemély külön kérelme nélkül. A tervezet akkor válik a magánszemély adóbevallásává, ha azt változatlan formában vagy kiegészítve a magánszemély elfogadja.
Adóbevallás tervezetet annak készít az adóhatóság, aki nem kérte a munkáltatói adó-megállapítást, illetve a munkáltató nem vállalta azt.
Feltétel még, hogy az adózó az adóév utolsó napján rendelkezzen ügyfélkapus azonosítóval.
Az adóbevallás tervezetet az adóhatóság az adóévet követő március 15-től küldi meg az érintettek számára. A tervezet az adóévet követő május 20-ig fogadható el elektronikus úton.

A fentiek alapján hatályát veszti az egyszerűsített bevallásra és az adónyilatkozat elkészítésére vonatkozó előírás.

A munkáltató 2016. január 1-től bővebb adattartalmú 08-as bevallás benyújtására lesz kötelezett. A többlet adatokat a családi kedvezmény érvényesítéséhez, valamint az első házasok kedvezményének érvényesítéséhez szükséges közölni.

Az alábbi adatokat kell közölni 2016-tól a járulékbevallásban a családi kedvezmény érvényesítéséhez:
-         a kedvezmény közös érvényesítésének ténye
-         minden eltartott neve, adóazonosítója, vagy ennek hiányában egyéb azonosító adatai
-         annak tényét, hogy a magányszemély eltartott, kedvezményezett eltartott
-         a családi kedvezmény érvényesítésnek jogcíme (29/A §. (3)
-         az adókedvezmény közös érvényesítése esetén a másik fél adóazonosítója

Az alábbi adatokat kell közölni 2016-tól a járulékbevallásban az első házasok kedvezményének érvényesítéséhez:
-         házastárs neve, adóazonosítója
-         kedvezmény igénybevételének módja (egyedül, megosztással)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése