2015. december 30., szerda

Általános forgalmi adó változása 2016. január 1-től
Év elejétől az általános forgalmi adó törvényben is találhatunk változásokat. Nézzük át, melyek ezek az új vagy módosult szabályozások.


2016. január 1-től a csoportos adóalanyiságra vonatkozó szabályok szempontjából nem minősülnek kapcsolt vállalkozásoknak azok az adóalanyok, amelyek kizárólag azért minősültek kapcsolt vállalkozásnak, mert a magyar állam vagy önkormányzat közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik bennük.

Nagy változás 2016. január 1-től az időszakos elszámolású ügyletek kapcsán az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja.
Az új előírásokat a 2015. december 31-ét követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amelyeknél a fizetés esedékessége vagy a számla kibocsátásának időpontja december 31-ét követő időpont.

Az időszakos elszámolású ügyletekről bővebben itt olvashat.

2016. január 1-től módosul az adólevonási jog érvényesítésének lehetősége is.
Januártól a levonási jog érvényesítése a keletkezés évében, valamint az azt követő naptári évben (két éves korlát!) lehetséges. A késve érkezett számlákra vonatkozóan az adólevonási jogot eddig a keletkezés évétől számított elévülési időn belül bármikor gyakorolhatta az adóalany.
A két éves időkorláton túl, de az elévülési időn belül a levonható általános forgalmi adót az önellenőrzés keretein belül a keletkezés időszakában érvényesítheti az adóalany.

A fordított adózás alá eső ügyleteknél, valamint az import áfánál a főszabálytól eltérően az előzetesen felszámított általános forgalmi adót abban az adó-megállapítási időszakban vonhatja le, amikor a fizetendő adót meg kell állapítani. A rendelkezést a 2016. január 1-e után keletkezett adólevonási jognál kell először alkalmazni.

2016. január 1-től mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól a nemzetközi légi személyszállítási szolgáltatást nyújtó adóalany. Ennek feltétele, hogy a szolgáltatásról egyéb számviteli bizonylatot állít ki. Természetesen, ha a szolgáltatás igénybevevője számlát kér, úgy azt ki kell állítania.

2016. január 1-től 27%-ról 5%-ra csökken a következő termékek, szolgáltatások esetében az általános forgalmi adó:

-         sertés tőkehúsok értékesítése
-         új építésű házak és lakások értékesítése

Az új lakóingatlan értékesítés esetében az új adómérték az alábbi esetekre vonatkozik:
-         többlakásos lakóingatlan esetében a maximum 150 négyzetméteres hasznos alapterületű lakások értékesítésére
-         egylakásos lakóingatlanok esetében a maximum 300 négyzetméteres hasznos alapterületű lakások értékesítésére

Az áfa törvény rendelkezései szerint lakóingatlan a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan.
Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület.

Az új, 5%-os adómérték azokra a már megépült ingatlanokra is vonatkozhat, amelyek ugyan már megépültek, de a használatbavételi engedélyük még nem emelkedett jogerőre, vagy a használatba vétel és az értékesítés között a két év nem telt el.

A kormány döntése alapján a magán építkező a 300 négyzetméternél nem nagyobb új lakóingatlan építéséhez kapcsolódóan a számlával igazolt építőanyag 27% -os általános forgalmi adóját maximum 5 millió forint összegig visszaigényelheti.
A visszaigénylést várhatóan a saját bankszámlát vezető banknál kell kezdeményezni. Ide nyújtja be a magánszemély a számlákat, majd az államkincstár erre a bankszámlára utalja vissza a visszaigényelt (maximum 5 millió) forintot.

Januártól azoknak a magánberuházóknak akik 300 négyzetméternél kisebb ingatlant építenek, nem kell építési engedélyt kérniük. Ezekben az esetekben ingyenes építési bejelentési kötelezettségük keletkezik mind az építkezés megkezdésekor, mind az építkezés befejeztével.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése