2014. január 24., péntek

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változása 2014. január 1-től - 2. rész


Ikrek után járó gyermekgondozási díj 

2014. január 1-től ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj a terhességi gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól az általános szabályok szerint meghatározott időtartamot követően további 1 évig jár

Az általános szabályok szerint a GYED-re való jogosultság megállapításánál azt vesszük számításba, hogy a jogosult a szülés előtt 2 éven belül hány napig volt biztosított. Ahány napig biztosított volt, annyi napra jár a GYED, maximum a gyermek 2 éves koráig. 

Példa: A nappali tagozaton tanuló személy tanulmányai befejezését követően (2013. június) 2013. szeptember 01. napján munkaviszonyt létesített. 2014. május 01. napján iker gyermekeket szül. 
A terhességi gyermekágyi segély lejártát követően az általános szabályok szerint egy évig jár a gyermekgondozási díj (a tanulmányok miatt maximum 180 nap beszámítható), de a 2014. januártól élő rendelkezések szerint az ikrekre való tekintettel további még egy évre folyósítható. 

Hallgatói jogviszony alapján járó gyermekgondozási díj 

2014. január 1-től lehetőség nyílik arra is, hogy a hallgatói jogviszonyban levő tanuló diák is jogosulttá váljon a gyermekgondozási díj igénybevételére. A szülő nő (ebben az esetben csak a szülő nő) csak akkor lesz jogosult a GYED-re, ha az összes feltételnek megfelel. 

Jogosultsági feltételek: 
  • Amennyiben a gyermeke születését megelőző két éven belül magyar nyelvű (Magyarországon levő) felsőfokú alapképzés, felsőfokú szakképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés, továbbá mesterképzés, egységes, osztatlan képzés, doktori képzés nappali tagozatán legalább két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A két aktív félév 300 napot jelent. A hallgatói igazolást az iskola állítja ki. 
  • Amennyiben a gyermeke a hallgatói jogviszony nappali tagozaton történő fennállása alatt, vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, vagy megszűnését követő egy éven belül születik 
  • Amennyiben a gyermeket saját háztartásában neveli 
  • Amennyiben magyar vagy másik EGT tagállam állampolgára (magyar bejelentett lakcímmel kell hogy rendelkezzen).

A vér szerinti apa csak abban az esetben jogosult az ellátásra, ha a szülő nő meghal, vagy nem felel meg a jogosultsági feltételeknek és biztosítási jogviszonya alapján sem jogosult az ellátásra. 

A hallgatói jogviszony alapján folyósított GYED jogosultsági ideje a gyermek születésének napjától a gyermek egy éves koráig tart. Ebben az esetben nincs terhességi gyermekágyi segély, a GYED azonnal igényelhető. A gyermek 1 éves kora után GYES-re lesz jogosult. 

A GYED összege: 
  • Alapfokú képzés esetén a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér 70%-a (jelenleg 101.500,- Ft a minimálbér) 
  • Mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, doktori képzésben részt vevő hallgató esetében a garantált bérminimum 70%-a (jelenleg 118.000 Ft a garantált bérminimum) 
  • Amennyiben a GYED-re jogosult a szülés napján biztosított (a hallgatói jogviszony mellett lehet dolgozni!) és rendelkezik 180 naptári nap jövedelemmel, az ellátás alapja a jövedelem, de nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér, vagy a garantált bérminimum alapján megállapított összeg, viszont nem lehet magasabb havonta a minimálbér kétszeresének 70%-nál (GYED maximum) 
  • Amennyiben a jogosult a szülés napján biztosított, de nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, az ellátás összege a jogosultság kezdőnapján érvényes kötelező legkisebb munkabér vagy garantált bérminimum 70%-a 
Abban az esetben, ha a GYED folyósítás alatt emelkedik a minimálbér összege, a hallgatói jogviszony alapján járó GYED összege igazodik a minimálbér emelkedéshez. 

Egyéb változások 

1. Új munkáltató fogalma: A végrehajtási rendelet 28.§. alapján a fennálló biztosítási jogviszony kezdő napja nem változik, ha az ellátásra jogosult folyamatos biztosítási időn belül ugyanannál a foglalkoztatónál ugyanolyan jogviszony alapján ismét biztosítottá válik. Erre a rendeletre született egy OEP által közzétett jogértelmezés, mely alapján a régi munkáltatóhoz való visszalépés nem számít új munkáltatónak, ha az 30 napon belül történik, ugyanabba a munkakörbe. 

2. Figyelembe vehető jövedelem Vhr. 31.§. (5) bekezdése: ha a biztosított nem rendelkezik 180 bérrel ellátott nappal, és ellátása tényleges jövedelem alapján került megállapításra, a részére kifizetett nem rendszeres jövedelem nem vehető figyelembe az ellátás naptári napi alapjának megállapításánál. Amennyiben rendelkezik 180 bérrel ellátott nappal, már figyelembe tudom venni a nem rendszeres jövedelmet is! 

3. Osztószám 31.§. (3.a) bekezdése: ha az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó a jogosultságot megelőző naptári évben azért nem rendelkezett 180 bérrel ellátott nappal, mert minimum járulékfizetésre nem volt kötelezett (pl. volt egyéb 36 órát meghaladó egyéb jogviszonya), az osztószám megállapításánál a biztosításban töltött napokat csökkenteni kell a jövedelmet nem realizáló időtartam napjainak számával. 

4. A terhességi gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj naptári napi alapját a 2015. január 01-jét megelőzően született gyermekek után a jelenleg hatályos és a 2013. július 14. napjáig hatályos jogszabályok szerint is ki kell számolni és a kedvezőbbel folyósítani!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése