2014. január 23., csütörtök

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változása 2014. január 1-től - 1. rész

2014. január 1-től életbe lépett, legnagyobb érdeklődéssel követett változás a „GYED EXTRA” névre keresztelt módosított ellátás. 2014. január 1-től a GYES és most már a GYED mellett is lehet munkát vállalni, akár heti 40 órás jogviszonyban is. GYED mellett a gyermek 1 éves kora után lehet munkát vállalni. A GYED- del kapcsolatos változások mellett néhány kisebb-nagyobb egyéb módosítás is életbe lépett. Következő összefoglalónkban igyekeztünk áttekinteni mindezeket a változásokat is. 

A megváltozott szabályok megismeréséhez át kell tekintenünk az alábbi újdonságokat és módosításokat: 
 1. Több ellátás együttes folyósítása 
 2. GYED melletti munkavégzés 
 3. Ikrek után járó ellátás 
 4. Hallgatói jogviszony alapján járó ellátás 
 5. Egyéb változások 
Több ellátás együttes folyósítása 

Nem változott: az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre és terhességi-gyermekágyi segélyre, illetőleg gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe. 39.§. (1) 

2014. január 1-től a fenti törvényi rendelkezés néhány nevesített kivétellel alkalmazandó, vagyis néhány esetben több ellátás is igénybe vehető. Lássuk ezeket az eseteket. 
 • 39.§. (2) bekezdése szerint kivételt képez az-az eset, amikor a jogosult a gyermekgondozási támogatás (gyermekgondozási segély és gyermeknevelési támogatás) illetve a gyermekgondozási díj igénybevétele mellett munkát vállal, és ez idő alatt keresőképtelenségére való tekintettel táppénzre, gyermekápolási táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult. Ebben az esetben mind a két féle ellátást igénybe veheti. 
 • 39.§. (3) – (4) bekezdése szerint a szülők a közös háztartásban élő gyermekük után egyidejűleg jogosultak táppénzre, terhességi gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra. Az ellátásokat választásuk szerint csak az egyik szülő veheti igénybe, mely alól a gyermekápolási táppénz a kivétel. (pl. az anya GYED ellátást kap a gyermekre, de mellette dolgozik. A gyermek beteg lesz, az apa is igényelheti a gyermekápolási táppénzt. Ebben az esetben anya GYED-et és munkabért is kap, az apa pedig a gyermekápolási táppénzt.) 
 • 39.§. (5) – (6) bekezdése szerint a szülő különböző korú gyermekeire tekintettel egyszerre veheti igénybe a terhességi gyermekágyi segélyt, a gyermekgondozási díjat vagy akár a gyermekápolási táppénzt. A gyermekápolási táppénz kivételével a gyermekek után járó ellátásokat döntésük szerint, de csak az egyik szülő veheti igénybe. 
 • 39.§. (7) bekezdése szerint a közös háztartásban élő gyermek jogán választásuk szerint a szülők valamelyike gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot. Ez annyiban tér el az előzőekben említett esetektől, hogy míg az anya otthon van GYED-en (vagyis nem dolgozik), a gyermek beteg lesz, az egyébként dolgozó apa is igénybe veheti a gyermekápolási táppénzt, vagyis egy gyermek mellett akár mind a két szülő otthon maradhat, miközben kétféle ellátást kapnak. 

Nagyon fontos, hogy különböző korú gyermekeknek kell tekinteni a nem azonos várandóságból született gyermekeket. Vagyis az ikrek egy gyermeknek minősülnek!!!! Az is fontos, hogy a különböző korú gyermekek után a két ellátás csak akkor folyósítható, ha az egyik gyermek 2013. december 31-e után született. 

GYED melletti munkavégzés 

Az új szabályozás szerint 2014. január 1-től a gyermek 1 éves kora után a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátlan időtartamban lehet munkát vállalni. 

Itt érdemes átnézni azokat az eseteket, amikor nem jár gyermekgondozási díj: 
 • Amennyiben a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát vállal (ide nem értve: a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért kapott díjazást, valamint a nevelőszülői foglalkoztatási viszonyban végzett tevékenység díjazását), vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja. 
 • Amennyiben a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt munkavégzés nélkül megkapja teljes keresetét. Amennyiben a keresetét részben kapja meg, úgy az elmaradt kereset után jár a GYED 
 • Amennyiben a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (ide nem értve: a táppénzt, a baleseti táppénzt, a terhességi gyermekágyi segélyt, a gyermekgondozási díjat, az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást). Itt érdemes megjegyezni, hogy amennyiben a szülők közül pl. az apuka az EU tagállamok közül valamelyikben munkát végez, és az anyuka a gyermekkel hozzá költözik, és abban az államban bármilyen jogcímen családtámogatási ellátást kapnak, Magyarországon a terhességi gyermekágyi segély kivételével más ellátást nem igényelhető! 
 • Amennyiben a gyermeket ideiglenesen elhelyezték, nevelésbe vették, valamint ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el 
 • Amennyiben a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyzeték el (ide nem értve a rehabilitációs foglalkoztatást nyújtó intézményi elhelyezést). Kivéve ha a gyermek 1 éves kora után a jogosult keresőtevékenységet folytat, valamint. 
 • Amennyiben a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti. 
 • Amennyiben a gyermekgondozási díj első igénybevétele a gyermek 1 éves kora után kezdődik, úgy az első igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát vállal (ide nem értve: a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért kapott díjazást, valamint a nevelőszülői foglalkoztatási viszonyban végzett tevékenység díjazását), vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja. Kivéve: ha az igénylő a gyermekre tekintettel terhességi gyermekágyi segélyt vett igénybe, vagy a gyermekgondozási díjban részesülő meghal. 
A cikk folytatásáért kattintson ide!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése