2013. augusztus 7., szerda

Cégautóadó 2.

A cikk első részét itt találja

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos adókötelezettségeket.

Adókötelezettség:
 • Nem magánszemély adóalany esetében az adókötelezettség a tulajdonszerzés, a pénzügyi lízingbe vétel vagy a tartós bérletbe vétel hónapját követő hónap első napján keletkezik, és annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a személygépkocsit elidegenítik, vagy megszűnik a lízing illetve tartós bérlet.
 • Magánszemély esetében az adókötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a személygépkocsi után a tulajdonos, illetve a lízingbe vagy tartós bérletbe vevő költséget számolt el.  Annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg az adókötelezettség, melyben a magánszemély utoljára számol el költséget.
 • A hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi után az adókötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a személygépkocsi után a tulajdonos, illetve a lízingbe vagy tartós bérletbe vevő költséget számolt el.  Annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg az adókötelezettség, melyben a magánszemély utoljára számol el költséget.

Amennyiben a személygépkocsi után a költséget nem a magánszemély tulajdonos, illetve a pénzügyi lízingbe vagy tartós bérletbe vevő számolja el, akkor a költség első alkalommal történő elszámolásáról és időpontjáról a használó 8 napon belül írásban köteles értesíteni a tulajdonost vagy a pénzügyi lízingbe vagy tartós bérletbe vevőt. Ellenkező esetben az esetleges adóhiányt a használó köteles fizetni.

Mikor nem kell cégautóadót fizetni?
 • a kifizető által hivatalos használatra kifizetett, a személyi jellegű ráfordítások között elszámolt költségtérítés nem keletkeztet cégautóadó fizetési kötelezettséget (nem tételes költségelszámolás alapján)
 • amennyiben a magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi után kizárólag kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített futásteljesítmény alapján számol el költséget. (Szja tv. 3. melléklete)
 • nem keletkeztet cégautóadó fizetési kötelezettséget a munkába járás költségtérítése sem (munkahely és lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság alapján 9 Ft/km)
 • a gépjárművezető oktatók által elszámolt költséget sem terheli cégautóadó fizetési kötelezettség, amennyiben a törvényben előírt átalányon túl egyéb költséget nem számolnak el

Adómentesség vonatkozik az alábbi személygépjárművekre
 • azon személygépjárművek, melyeket a jogszabály előírásának megfelelően megkülönböztető jelzést adó készülékkel szereltek fel
 • amelyet az egyház, vagy egyházi karitatív szervezet kizárólag az alapfeladatinak ellátásához használ
 • a személygépkocsi kereskedelemmel foglalkozó cég továbbértékesítési céllal szerzett be
 • halott szállítására szolgáló jármű
 • az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység ellátásának érdekében, valamint betegségmegelőző, gyógyító, egészségkárosodást csökkentő közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi feladatainak ellátása érdekében üzemeltetnek
 • amely külön jogszabály alapján haditechnikai terméknek minősül és Honvédség kizárólag Magyarország függetlenségének, területi épségének, határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme érdekében üzemeltet
 • amelyet a szociális, gyógyító céllal létrehozott társadalmi szervezet, valamint a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására létrehozott célszervezet kizárólag súlyosan fogyatékos személyek rendszeres szállítására üzemeltet.
A cégautóadó havi mértéke a személygépkocsi kW-ban kifejezett teljesítménye és a környezetvédelmi osztály-jelzésétől függ, melyet a törvény tételesen határozott meg.

A fizetendő cégautóadóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére megállapított gépjárműadó (súlyadó), feltéve ha a gépjárműadó fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett.

Amennyiben a két adó megfizetése két különböző személy vagy szervezet kötelezett, akkor a levonás nem vehető figyelembe.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése