2012. december 5., szerda

Az új Munka Törvénykönyve 2.

2012. évi I. törvény (megjelent Magyar Közlöny 2012.2. szám) - 2. rész


A törvény 2012. július 1-én lépett hatályba, és nem volt türelmi idő.

Munkaerő kölcsönzés

A kikölcsönzés maximum 5 év lehet (a kikölcsönzés első napjától él, és visszamenőlegesen kell számítani. Az 5 év számításánál a 6 hónapon belüli újból kikölcsönzés is beleszámít, még abban az esetben is, ha a kölcsönbeadók különbözőek.
A kölcsönzött munkaerőre is él az egyenlő bánásmód:
 • Kikölcsönzés első napjától azonos bérezés illeti meg, mint az ugyanabban a munkakörben dolgozó saját munkaerőt
 • Csak a 184. naptól, ha:
  • határozatlan idejű mjv és kikölcsönzések között is jár bér
  • tartósan munkanélküli munkavállaló
  • helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság, közhasznú szervezet, vagy nyilvántartásba vett közhasznú szervezet kölcsönbeadó

A munkaerő-kölcsönzés fontos szabályai (július 1-től alkalmazandó)
 • tulajdonosi kapcsolat tilalma (kölcsön adó és vevő között)
 • nincs visszakölcsönzési tilalom (elbocsátott munkavállalót visszakölcsönözhetem mástól)
 • megszűnik a kölcsönvevő mögöttes felelőssége a szabálytalan foglalkoztatásért (nem jön létre vele munkaviszony, vagyis nem kell vele kötelezően munkaviszonyt létesíteni ha a kölcsönadó nem jelentette be szabályosan)
 • nincs 30 napos szabály a felmondásnál
 • felmondás és azonnali hatályú felmondás az általános szabályok szerint
 • a felmondási idő csak 15 nap (mindig 15 nap)
 • végkielégítés az utolsó kikölcsönzés alapján (pl. 10 éve foglalkoztatom, mint kölcsönadott munkaerőt, de csak a legutolsó kikölcsönzés csak 6 hónap volt. Ebben az esetben nincs végkielégítésre jogosító foglalkoztatási idő)

A munkaügyi ellenőrzés változásai (1996. évi LXXV. Törvény Met.)

A munkaügyi ellenőrzés hatásköre leszűkült. Megszűnt hatáskörök (ezeket nem ellenőrizhetik):
 • önálló kereskedelmi ügynöki szerződés
 • közérdekű önkéntes tevékenység
 • Európai Üzemi Tanács
 • Kollektív munkajogi szabályok (2012.01-től)
 • Távolléti díj számítása (csak bíróság előtt vizsgálható, ellenőrizhető)
 • Betegszabadságra járó díjazás (társadalombiztosítási hatóság vizsgálhatja)
 • Kártérítés, munkaviszony megszűntetése (csak bíróság vizsgálhatja)

A munkaügyi bírságot akár már 1 munkavállaló vonatkozásában is kiszabhatják az alábbi estekben:
 • Munkaszerződés alakszerűsége (írásos munkaszerződés van-e?)
 • Munkavállalás életkori feltételei (16 év alatti gyermek foglalkoztatása)
 • Bejelentési kötelezettség (fekete munka, 4 órás bejelentés és ugyanakkor 8 órás foglalkoztatás)
 • A munka- és pihenőidő
 • Munkabér mértéke, védelme (bérfizetés határidejének betartása, jogosulatlan levonások)
 • Külföldi foglalkoztatása
 • A munkaerő-kölcsönzés szabályai

Munkaügyi bírság kiszabása több munkavállaló vonatkozásában:
 • Munkaszerződés tartalma, írásos tájékoztatás
 • A nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása
 • Eljárás a munkaviszony végén (igazolások, elszámolások, ki nem vett szabadságok)

Nem szabható ki bírság:
 • ha a jogsértő magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától számított 1 év, vagy az elkövetéstől számított 3 év eltelt (3 év = általános elévülési idő munkaügy tekintetében).
 • Az ellenőrzés megkezdéséig a bejelentési kötelezettséget teljesíti
 • Bejelentést jogszabály alapján másnak kellett volna teljesíteni, és a munkáltató a teljesítéshez mindent elkövetett
 • A munkabért az eljárásban előírt határidőig megfizette

Munkaügyi bírság mértéke 30.000 – 10.000.000 Ft
 • Max. 20 főt foglalkoztató munkáltató maximum 5.000.000 Ft
 • Természetes személy munkáltató (nem egyéni vállalkozó) maximum 1.000.000 Ft
 • 3 éven belül azonos jogsértés esetében 20.000.000 Ft

A bírság kiszabásánál mérlegelési jogkörrel bír az ellenőr. Mérlegelési szempontok:
 • Jogellenes állapot időtartama
 • Az okozott hátrány nagysága, visszafordíthatósága
 • A jogsértő magatartás ismétlődése és gyakorisága
 • A megsértett jogszabályi előírások száma és hatása
 • Az érintett munkavállalók száma
 • A jogsértést elkövető együttműködése
 • A jogsértést elkövető gazdasági súlya (kis vagy nagy cég, mekkora a vagyona stb)

A bírságolás négy esetben mindenképpen kötelező, mérlegelési lehetőség nincs (Met. 6/A. §):
 • Életkori feltételek megszegése (gyermekmunka)
 • Bejelentési kötelezettség elmulasztása (fekete munka)
 • Munkabér összege, kifizetés határideje
 • Munkaerő-kölcsönzés nyilvántartásba vétel nélkül (tiltott munkaerő kölcsönzés)

Kevesen tudják, de 2011. január 1-től, a 2004. évi XXXIV. Tv. 12/A § alapján a kis-és középvállalkozások esetében az első jogsértés esetén csak figyelmeztetés, vagy határidő tűzése jogsértés felszámolására szabható ki.
Természetesen ez alól is van kivétel, adó-és vámhatósági eljárásban, vagy élet, egészség veszélye, vagy környezetkárosodás esetén, valamint a 18 év alattiak védelmében.

Rendezett munkaügyi kapcsolatok (2011. évi CXCV. Törvény (Áht.) és 1/2012. (I.26.) NGM rendelet

Kizáró jogsértések (2 évig nem kaphat a cég semmilyen állami támogatást). Ez ellen fellebbezési lehetőség nincs, mert automatikusan jegyzi a rendszer.
 • Bejelentés nélküli foglalkoztatás
 • Munkavállalás életkori feltételeinek megszegése (kétszer kell megszegni, csak utána van büntetés)
 • Munkabér mértéke, kifizetés határidejének megszegése (kétszer kell megszegni, csak utána van büntetés)
 • 3. országbeli engedély nélküli foglalkoztatása
 • Tiltott munkaerő kölcsönzés (kétszer kell megszegni, csak utána van büntetés)
 • Egyenlő bánásmód megsértése (kétszer kell megszegni, csak utána van büntetés)
Az új Munka Törvénykönyvéhez kapcsolódó további írásainkat itt találja.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése