2017. január 28., szombat

Számviteli szabályzatokA 2000. évi C. törvény a számvitelről 14.§ (3-5) bekezdése rendelkezik arról, hogy a gazdálkodóknak ki kell alakítani és írásba kell foglalnia az adottságainak megfelelő számviteli politikát.

A számviteli politika keretein belül írásban kell rögzíteni az e törvény által előírt szabályzatokat:
-         számviteli politika
-         bizonylati rend
-         értékelési szabályzat
-         leltározási szabályzat
-         selejtezési szabályzat
-         számlarend
-         pénzkezelési szabályzat

A számviteli szabályzatokat csak azoknak a gazdálkodóknak kell elkészíteniük, akik a számviteli törvény hatálya alá tartoznak.

A számvitelről szóló törvény alapján mentesülnek a számviteli szabályzatok készítése alól:
-         mikrogazdálkodói beszámolót készítő vállalkozás
-         minden egyéb vállalkozó, aki nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá

A szabályzatok elkészítéséért, valamint azok módosításáért a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy a felelős. Nem a könyvelő! Ezt a hivatkozott törvény 14. § (12) bekezdése írja elő.

A számviteli szabályzatokat az alábbi határidők betartásával kell elkészíteni (14. § (11) bekezdés:
-         újonnan alakult gazdasági társaság esetében az alakulástól számított 90 napon belül
-         számviteli törvény változása esetén a változásokat 90 napon belül át kell vezetni a szabályzatokon, vagyis módosítani kell azokat

2016. év elején szükségessé vált a szabályzatok teljes körű újratervezése és elkészítése, figyelembe véve a 2016-tól érvényes Számviteli Törvény teljesen új előírásait.
A 2017-es adóévben is változott a számviteli törvény, mely alapján ismét felül kell vizsgálni a már kész szabályzatokat, és a változásokat március 31-ig rögzíteni is kell.

A számviteli szabályzatok megsértéséért az Art. és a Btk. szabályai szerinti kell felelni egy esetleges erre irányuló ellenőrzés során (170. § (1-2) bekezdés:
-         az Art. 172. § (1) bekezdése szerint 200 – 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság szabható ki
-         a Btk. 403. § (1) bekezdése alapján a számvitel rendjének megsértése miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető a felelős személy

Cégünk rövid határidő vállalása mellett elkészíti cégre adaptált szabályzatait, de lehetőséget adunk arra is, hogy az általunk rendelkezésre bocsájtott szabályzat minta lapján Önök készítsék el a megfelelően kialakított saját szabályzatukat.

Az általunk elkészített szabályzatokat minden évben a törvényi változásoknak megfelelően frissítjük (megrendelés alapján).

Személyre/cégre szabott információért az az alábbi elérhetőségen keressenek minket:


Pósa Lívia

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése