2016. január 3., vasárnap

Megbízható adózó – kockázatos adózó II.A 2016. január 1-től módosuló 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről új előírásként értelmezi az adózói minősítést.
Az adóhatóság és a vámhatóság a cégbejegyzésre kötelezett és áfaregisztrált adózókat negyedévente különböző ismérvek alapján minősíteni fogja.

Előző cikkünkben a megbízható adózói minősítésről beszéltünk. Most nézzük át együtt, mely vállalkozásokat minősít idén az adóhatóság kockázatos adózónak.

Kockázatos adózónak minősül a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt nem álló adózó, melynél az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

-         Szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétett listáján. Nagy összegű adóhiánynak minősül magánszemélyeknél a 10 millió, más adózónál a 100 millió forintot elérő tartozás.

-         Szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétett listáján.

-         Szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétett listáján.

-         Egy éven belül az adóhatóság ismételt üzletbezárás szankciót alkalmazta vele szemben.

A kockázatos adózó minősítés a minősítést követő 1 éven át fennáll.

Az adózó mentesülhet a kockázatos adózó minősítés alól, amennyiben a következő minősítésig a hátrányos besorolás okát megszünteti. Amennyiben a hátrányos besorolást be nem jelentett alkalmazott vagy üzletbezárás miatt kapta, egy évig „priuszos” adózó lesz!

Milyen hátrányos megkülönböztetésre számíthat a kockázatosnak minősített adózó?

-         Az általános forgalmi adó kiutalási határidő mindenképpen 75 nap.

-         Amennyiben az adózó az adóellenőrzés időszaka alatt kockázatos adózónak minősül, akkor az adóellenőrzés határideje automatikusan 60 nappal meghosszabbodik.

-         Utólagos ellenőrzés alkalmával a megállapított késedelmi pótlék a jegybanki alapkamat ötszöröse, ha a késedelmi pótlék megállapításakor az adózó kockázatos adózónak minősül.

-         Az állami adó- és vámhatóság az eljárásban köteles mulasztási- és adóbírságot kiszabni. A bírság összege nem lehet kisebb, mint az általános szabályok szerinti felső határ 50%-a.

-         A mulasztási bírság az általános szabályok szerinti felső határ 150%-a.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése