2014. augusztus 26., kedd

Számlázó programok használatára vonatkozó bejelentési kötelezettség - 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet

A 2014. július 1-től hatályos rendelkezés alapján annak a vállalkozásnak, aki számlázó programot használ, november 15-ig bejelentési kötelezettsége van. 

A rendelet eltérő bejelentési kötelezettséget ír elő hagyományos számlázó program (olyan program, amit a számítógépre kell telepíteni) felhasználói és az online számlázó program (olyan program, amely interneten keresztül érhető el) felhasználói számára. 

Hagyományos számlázó program esetén a következő adatokat kell bejelenteni: 
 1. a használt számlázó program neve 
 2. a program fejlesztőjének neve, adószáma (nem biztos, hogy van) 
 3. a program értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét és adószámát 
 4. a program beszerzésének időpontja 
 5. a program rendeltetésszerű használatba vételének időpontját 
Online számlázó program esetén az alábbi adatokat kell bejelenteni: 
 1. az online számlázó rendszer nevét és elérhetőség 
 2. az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát 
 3. az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját 
Milyen határidőket kell betartanunk a számlázó programok bejelentési kötelezettsége során??? 
 • A 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett, és az ebben az időpontban még használatban levő programok, valamint az eddigi időpontig használatba vett saját fejlesztésű programokra vonatkozó adatok bejelentési kötelezettsége 2014. november 15. 
 • A 2014. október 1-e után megvásárolt, vagy használatba vett programok bejelentési határideje a vásárlástól, illetve használatba vételtől számított 30 nap. 
Abban az esetben, ha a programot kivonjuk a használatból, szintén bejelentési kötelezettség terheli a céget. 
 • Amennyiben 2014. október 1-je és 2014. október 15-e közötti időszakban vonjuk ki a használatból a számlázó programot, a bejelentési kötelezettségnek 2014. november 15-ig kell eleget tennünk. 
 • Későbbi időpontban használatból kivont számlázó program esetében 30 nap áll rendelkezésünkre a bejelentésre. 
Igaz, nem a bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos, de érdemes megemlíteni, hogy a számlázó programokkal szembeni követelmények nem változtak. A 23/2014 (VI.30) NGM rendelet 8. §-a tartalmazza a követelményeket. 

8. § (1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy 
a) a számlázó program - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és 
b) a számlázó programot a 11. § szerint bejelentsék. 
(2) A számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania. 
(3) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha 
a) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és 
b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik. 
(4) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla, az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, valamint egyéb, az Áfa tv. tárgyi hatálya alá nem tartozó ügyletről kibocsátott számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik. 
(5) Abban az esetben, ha a program egyaránt alkalmas számla és nyugta előállítására, számla és nyugta kibocsátása elkülönített sorszámtartományon is történhet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése