2013. június 6., csütörtök

Fizetőképességi nyilatkozat

Azoknak a gazdasági társaságoknak, akik a számviteli törvény rendelkezései alapján beszámoló benyújtására kötelezettek, május 31-ig kellett letétbe helyezniük az éves gazdálkodásukat bemutató éves (egyszerűsített éves stb.) beszámolót. 

A beszámoló jóváhagyása a taggyűlés kizárólagos jogkörébe tartozik. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor a taggyűlés határozhat osztalék jóváhagyásról, természetesen az osztalékfizetési korlátok figyelembe vételével. 

Az osztalékfizetésről a számviteli törvény 39. §. 3. pontja rendelkezik, mely így hangzik: 
"A tárgyévi adózott eredmény, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredmény akkor fizethető ki osztalékként, részesedésként, a kamatozó részvény tulajdonosának kamatként, ha a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék, a részesedés, a kamatozó részvény kamatának figyelembevétele után sem csökken a jegyzett tőke összege alá." 

Amennyiben a taggyűlés az osztalék jóváhagyásáról dönt, a Gt. 131. §. 3. pontja további feladatokat ró a cég vezetésére. A cégvezető tisztségviselőjének nyilatkoznia kell, hogy az osztalék kifizetése nem veszélyezteti a vállalkozás biztonságos működését. 

Ez a kötelezettség a betéti társaságokat, valamin közkereseti társaságokat nem érinti, a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozik. Részvénytársaság esetében csak akkor kell nyilatkozni, ha ezt az alapszabály kifejezetten előírja. 

Ezt a nyilatkozatot fizetőképességi nyilatkozatnak hívjuk. 

A törvény értelmében ezt a dokumentumot 30 napon belül, elektronikus formátumban, digitális aláírással ellátva kell a cégbíróság részére megküldeni. A bejelentés nem jár illetékfizetési kötelezettséggel. 

A nyilatkozatnak nincs kötött formája. 

A nyilatkozat elmulasztása mellett kifizetett osztaléknál, illetve valótlan nyilatkozat megtétele esetén az okozott károkért a vezető tisztségviselő a rá vonatkozó általános rendelkezések szerint felel.


FIZETŐKÉPESSÉGI NYILATKOZAT - minta

……………………………………………………………………. Kft taggyűlésének alulírott ……………………………… (…………………………………………………..), mint a …………………………………………. Kft (székhely: ………………………….., cégjegyzékszám: ……………………………., adószám: ……………………………… ügyvezetője nyilatkozom, hogy a 201.. évi osztalék kifizetése nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. 

Tudomásul veszem ezen nyilatkozathoz a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 131. § (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket. 

Jelen nyilatkozat 30 napon belül a cégbírósághoz benyújtandó. 

...................................................


.................................................
ügyvezető

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése