2013. április 5., péntek

Tájékoztató belépőjegy, bérlet adómentesnek minősülő juttatásával összefüggő kérdésekről

[Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont b) alpont] 

Az Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont b) alpontjának rendelkezése alapján nem pénzben kapott juttatásként adómentes a kifizető által ugyanazon magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott, sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére – muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére – szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj. 

A juttató és a juttatásban részesülő személye 

A rendelkezés kifejezetten kifizető-magánszemély kapcsolatban biztosítja az adómentes juttatás lehetőségét. Ilyen kapcsolat áll fenn a munkáltatók és a munkavállalók, illetve a vállalkozás és a magánszemély üzleti partnere között is, feltéve, hogy a munkáltató vagy a vállalkozás megfelel a kifizető fogalmának, azaz ha jellemzően belföldi illetőségű jogi személyről, egyéb szervezetről, egyéni vállalkozóról van szó. A kifizető fogalmát az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 18. pontja határozza meg. 

Az adómentes juttatásra tehát évi 50 ezer forintig akkor is lehetőség van, ha a juttató a munkáltató, és a juttatásban részesülő személy a munkavállaló, illetve akkor is, ha a juttatás a vállalkozás és az üzleti partner között valósul meg. Ezt az értelmezést az sem befolyásolja, hogy például az üzleti partnernek adott színházjegy megfelel az üzleti ajándék fogalmának is, mivel nincs olyan szabály, amely alapján ebben az esetben a magasabb adókötelezettséget eredményező szabályt kellene a kifizetőnek alkalmaznia. 

Milyen kulturális szolgáltatások sorolhatók az adómentesen juttatható körbe? 

Adómentes lehet a belépőjegy, bérlet formájában adott juttatás, ha az: 
  • muzeális intézmény, művészeti létesítmény kiállítására, 
  • színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, 
  • vagy közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatatás igénybevételére szól. 
A muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítása a szavak hétköznapi jelentése alapján értelmezhető fogalmak. Ugyanakkor az állatkerti szolgáltatás – eltérő tevékenységi besorolása okán – nem tartozik ide. 

A színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadások közös jellemzője, hogy az előadások élőszereplősek. Így a hagyományos színházi, cirkusz és koncert produkciókon kívül ide sorolhatók a komoly- és könnyűzenei előadások, továbbá a színház és zenei elemeket egyaránt tartalmazó produkciók (opera, operett), de ide tartoznak a kabaré vagy humorest jellegű fellépések is, függetlenül attól, hogy azokat ki szervezi, illetve milyen intézmény ad azoknak otthont. 

A közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatatás értelmezéséhez a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 1. számú mellékletének r) pontja ad iránymutatást, amely szerint közművelődési tevékenység a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg. Közművelődési tevékenységet azonban nemcsak közművelődési intézményben [Kultv. 1. számú melléklet p) pont], hanem bármely helyen, például az ún. közösségi színtéren [Kultv. 1. számú melléklet s) pont] is meg lehet valósítani. 

Az előzőekből következően egy művelődési központ által szervezett vagy a faluháztól bérelt helyiségben működtetett táncház, bármilyen alkotó foglalkozás, klub, szakkör, ismeretterjesztő előadás stb. adómentes kulturális szolgáltatásnak tekinthető, ugyanakkor a piaci alapon szerveződő mozik tevékenysége nem sorolható ide. 

Adható-e az adómentes juttatás utalvány formájában? 

Az Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont b) alpontja tételesen nem rendelkezik arról, hogy az adómentes juttatás utalvány formájában is biztosítható. Ugyanakkor az Szja tv. 1. sz. mellékletének 9.1. pontja generális jelleggel kimondja, hogy 

„Utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz e törvény külön rendelkezése alapján vagy annak hiányában is akkor minősül e melléklet szerinti nem pénzben adott juttatásnak, ha a juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, és egyebekben a juttatás körülményei megfelelnek az adómentességre vonatkozó rendelkezésben foglalt feltételeknek.” 

Ebből következően megállapítható, hogy adómentes lehet az az utalvány formájában adott juttatás is, amely utalványokat kifejezetten csak az Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont b) alpontjában felsorolt szolgáltatáskörben lehet felhasználni, azaz amelyek kifejezetten csak sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet megvásárlására, könyvtári beiratkozási díj kiegyenlítésére használhatóak fel. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése