2012. június 6., szerda

A beszámoló elhelyezésével kapcsolatos szabályok módosítása

Részlet a Számvitel a gyakorlatban c. kiadványból

A 2012. évi adózás rendjéről szóló törvény keretében szigorították a beszámoló elhelyezésével kapcsolatos szabályokat. 

A közzétett beszámolóval kapcsolatban mulasztási bírság kiszabását teszi lehetővé, ha a beszámoló szempontjából lényegesnek minősülő információkat nem vagy hiányosan mutatott be. A 2012. május 9-én elfogadandó KIM-rendelet mindennek eljárási oldalát könnyítené meg: 

„A céginformációs szolgálat elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével eseti jelleggel megvizsgálja a beszámoló mellé csatolt elektronikus űrlap adattartalmát. Amennyiben az ellenőrzés eredményeként a céginformációs szolgálat azt állapítja meg, hogy a beszámoló benyújtása nem volt jogszerű, erről a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidő elteltét követő 20 napon belül, az ok megjelölésével értesíti az állami adóhatóságot.” 

Az adóhatóság számára a beszámoló rendelkezésre áll, hiszen rajta keresztül jut el a dokumentum a KIM-hez. A jelenleg hatályos rendelkezés szerint a céginformációs szolgálat a beküldött beszámoló informatikai ellenőrzését haladéktalanul elvégzi, és azt követően összeveti a beszámoló mellé csatolt elektronikus űrlapon megjelölt cégjegyzékszámot és adószámot a cégjegyzék adataival. Ha a beszámoló informatikailag helyesen került beküldésre, valamint az elektronikus űrlapon megadott cégjegyzékszám és adószám helyes, a céginformációs szolgálat a dokumentumokat befogadottnak tekinti, amely tényről elektronikus értesítést küld a beszámolót beküldő személy részére. Amennyiben a beküldött beszámoló informatikailag hibás, vagy az elektronikus űrlapon megadott cégjegyzékszám és adószám nem megfelelő, a céginformációs szolgálat erről haladéktalanul elektronikus értesítést küld a beszámolót beküldő személy részére. Ebben az esetben a beszámolót be nem nyújtottnak kell tekinteni. 

Írta: dr. Szücs Tamás, számviteli és adózási szakértő

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése