2012. január 20., péntek

A személyi jövedelemadó módosításása, 2012

A személyi jövedelemadó módosításával kapcsolatban felhívom figyelmüket az alábbiakra:

A személyi jövedelemadó törvény 2012. január 1-jétől általánossá tette a kifizető adóelőleg levonási kötelezettségét magánszemélyek részére számla ellenében történt kifizetések esetén. (Korábban akkor nem kellett a kifizetőnek adóelőleget megállapítania és levonnia a magánszemélytől, ha az ezt nem kérte írásos nyilatkozatában.)

A levont adóelőlegről pedig igazolást kell adni a magánszemély részére.

A kifizetőnek csak abban az esetben nem kell adóelőleget megállapítania és levonnia az általa kifizetett összegből, ha azt igazoltan egyéni vállalkozó vagy őstermelő magánszemély részére teljesíti.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 46. § az alábbiakat tartalmazza:
 (4) A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania

a) az őstermelői tevékenységből származó bevételből, ha a magánszemély legkésőbb a kifizetéskor (a juttatáskor) bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési betétlapját, illetve ha családi gazdálkodó (gazdálkodó családtagja), az e jogállását igazoló okiratát; a kifizető az ilyen kifizetéseket is feltünteti a kötelezettséget eredményező kifizetésekről, juttatásokról az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott formában és előírt határidőre teljesítendő bevallásában;

b) a vállalkozói bevételből, ha az egyéni vállalkozó az e bevételéről kiállított bizonylatán feltünteti az egyéni vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát.

5) Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a levont adóelőlegről igazolást ad a magánszemélynek, amelyen feltünteti az adóelőleg alapját és az abban figyelembe vett családi kedvezményt, adóalap-kiegészítést, valamint az érvényesített adójóváírást és az érvényesített adókedvezményt, továbbá az adóévi összesített igazoláson a11/A. § (5) bekezdésében említett esetben a rendelkezésben előírt tájékoztatást is megadja.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése